RÉGI KÖNYVEK HASZNÁRÓL

Dr. Kemenes Pál
orvos, orvostörténész
Kiemelések korábbi írásaimból. 2017.
         

A régi könyvek ismeretei elavultak, fogalmaink, szavaink tartalma idővel megváltozott és az a kontextus amiben a szerző/k gondolkodott/tak mára megszűnt.
A régi könyvekből azoknak az elképzeléseknek, ismereteknek van ma is jelentősége amelyek hozzájárultak a ma érvényes értelmezés-hagyomány kialakításához.
Az aktuálisan érvényes értelmezés-hagyomány revíziója, elemeinek cseréje, újraértelmezése, új elemek felvételével történő bővítése vagy szűkítése stb. révén az aktuálisan érvényes hagyomány átalakítására, végső fokon új értelmezés-hagyomány kialakítására nyílik lehetőség.

Igen elmélyült és sokirányú tanulmányozás eredményeként feltárható és többé-kevésbé rekonstruálható a szerző/k eredeti fogalomhasználata egy-egy mű kontextusa és szavainak konnotációi stb.
Az eredmény az értelmező értelmezése marad bármennyi munkát fektetett a feltárásba. Minden olvasat egy-egy értelmezés. A parttalan értelmezéseknek az értelmezés-hagyomány és a közmegegyezés szerinti józan ész szab határt.

Minden egyes olvasat egy-egy értelmezés. A közmegegyezés által elfogadott értelmezést hagyományosan a szerző/k szavainak értelmével azonosítjuk.
Az értelmezés-hagyomány az egyes értelmezéseknek az értelmezők közössége által aktuálisan elfogadott értelmezéséből alakul ki a szokásos használat - közmegegyezés - útján.

Az aktuálisan érvényes értelmezés-hagyományok összessége a kultúra.

A nyelv nemcsak leír, hanem értelmez is.

A fogalmak tartalmának történeti vizsgálata, a korabeli értelmezés-hagyomány feltárása, megismerése, a metafora, az elméleti keret, szótár, lexikon stb. egy nagyobb egység irányából és a fogalmak irányából egyszerre történik a hermeneutikai körnek megfelelően. Egészből a részt és részből az egészt értelmezik. Természetesen, az értelmezés az értelmező értelmezése és közmegegyezések által válik igazzá, az értelmezés-hagyomány részévé. A nagyobb egység irányából történő megközelítést kevésbé hangsúlyozza az irodalom. (pl. metafizikától való tartózkodás stb.)
A tudománytörténet mint minden tudomány a folyamatos újraértelmezés állapotában van. Új ismeretekre a korábbiak alapján jutunk és az új ismeretek korábbi ismereteink átértelmazésére vezetnek. Az állandó újraértelmezés tagadása
ahistorikus álláspont és azonos a fejlődésképtelenség és gondolkodáshiány beismerésével.L. még Dr. Kemenes Pál: A reneszánsz és a tudomány Bp. 2014.

SZERKESZTÉS ALATT!

FELTÖLTÉS ALATT!

Valamennyi dokumentum szerzői és egyéb jogai a szerző tulajdona. Valamennyi dokumentum csak és kizárólag magán célra, változtatás nélkül másolható a szerzőre és a forrásra történő pontos hivatkozással. Minden más terjesztési és másolási mód és forma esetében a szerző engedélyét kell kérni. A szerzőre és a forrásra való pontos hivatkozást és az engedélyt a dokumentumban mindig fel kell tüntetni és annak mindig benne kell maradnia a dokumentumban. A dokumentumok és azok részletei a szerző és a forrás pontos megjelölése nélkül még parafrázisként sem idézhetők és semmilyen célra fel nem használhatók. A dokumentumokkal kapcsolatos jogokról az 1999. évi LXXVI. törvény A szerzői jogról, továbbá a 2001. évi LXXVII. törvény a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása megfelelő szakaszai rendelkeznek.
 

Dr. Kemenes Pál: Orvostörténeti publikációk. Orvostörténet. Tudománytörténet.